Nevoks The Bar pod

Nevoks The Bar pod là sản phẩm mới toanh nhà Nevoks có các đặc điểm sau

  • 2000+ Puffs
  • 8 hương vị khác nhau
  • Thiết kế theo ý tưởng của Feelin Pod Kit
  • Ergonomic Drip Tip Design

 

Sản phẩm liên quan